Moraaltest sociaal werk


Hoe vul ik de test in?


De Moraaltest sociaal werk bestaat uit 28 vragen met elk 4 antwoordmogelijkheden. Het betreft morele vraagstukken, afwisselend uit het dagelijks leven of uit de beroepspraktijk van sociaal werk. Geef per vraag aan welke mogelijkheid uw eerste, tweede, derde en vierde voorkeur heeft. Doe dit ook dan wanneer volgens u het beste antwoord in de aangeboden mogelijkheden ontbreekt. Klik na het invullen van de test op de knop “sturen”. U ontvangt dan feedback over uw persoonlijke wijze van moreel redeneren.

De vragen van deze test kunnen overigens ook worden gebruikt om in een groep over morele opvattingen te discussiëren. Elk groepslid vult dan eerst individueel de test in. Vervolgens wordt in het groepsgesprek aandacht besteed aan die vragen waarbij niet alle leden dezelfde eerste voorkeur hebben aangegeven.

Colofon
Kenniscentrum Sociale Innovatie | Hogeschool Utrecht | en


HU logo

© 2014–2024 HU Alle rechten onder voorbehoud

Powered by OrkutelOrkutel